video

video

Trang chủ video
video

Dịch vụ tư vấn thiết kết thùng gỗ đóng hàng

          https://youtu.be/l9BSQlKLlak Tùy thuộc từng quốc gia bạn xuất hàng đi mà nhu cầu về kiểm dịch và quy cách thùng gỗ có những đặc điểm khác nhau. Công ty bạn mới xuất khẩu lần đầu, bạn không biết sản phẩm của bạn đóng thùng gỗ như thế nào cho phù hợp để kê được nhiều hàng tiết kiệm chi phí vận tải. Tránh sự vỡ đổ hàng khi vận chuyển nhiều ngày trên biển. Hoặc bạn muốn các thùng gỗ phải...

Dịch vụ

Thông tin