Thùng gỗ

Thùng gỗ

Trang chủ Sản phẩm Thùng gỗ

Thùng gỗ khung(Sọt gỗ)

  Được tạo nên từ những thanh gỗ tự nhiên chắc khỏe thành dạng khung gỗ hay còn gọi là lồng gỗ. Phù hợp với những hàng hóa không cần chống sự nhiễm hơi ẩm, nhiễm hơi muối biển khi vận chuyển. Thùng gỗ dạng khung(Lồng gỗ) Những hàng hóa nên sử dụng với thùng gỗ khung: Do cấu tạo thùng gỗ dạng khung là hở, không kín vậy nên những hàng hóa đựng trong nó phải là những loại hàng hóa không sợ...

Dịch vụ

Thông tin